O společnosti

Naše společnost má statut
spin-off

Dlouhodobá spolupráce
při výzkumu a vývoji

TUL

FBMI

Členství
v profesních sdruženích

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků ČR

Výrobková spolupráce,
distribuce

Grade Medical s.r.o.

Hlavním cílem společnosti je průmyslová výroba špičkových produktů pro zdravotnictví využívajících především nanotechnologie a prosazení inovativní řady těchto vysoce technologicky vyspělých výrobků na trhu v rámci ČR i v dalších zemích EU.

Vedle výrobní činnosti se společnost zabývá výzkumnými a vývojovými aktivitami ve spolupráci s univerzitními centry a jinými významnými subjekty v oboru nanotechnologií. V současné době provozuje společnost vedle pražské centrály dvě stálá vývojová střediska (ve Středočeském a Libereckém kraji).

Mezi klíčové produkty společnosti patří zejména nanovlákenný substrát a dále speciální kryty ran s prokázanými významnými antibakteriálními, antiseptickými, antimykotickými i antivirovými účinky kationtů stříbra, které dosud na našem trhu nebyly k dispozici, a znamenají tak výrazný pokrok v oblasti zkvalitnění zdravotní péče i zajištění dlouhodobé antiseptické ochrany v prostředí zdravotnických, veterinárních i potravinářských provozů.

Společnost ING MEDICAL s.r.o. vedle výrobní a obchodní činnosti zároveň investuje do dalších aktivit experimentálního vývoje v tomto podnikatelsky atraktivním segmentu zdravotnických prostředků s využitím nanovláken a usiluje o upevnění své pozice na trhu a posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti v tomto perspektivním odvětví.

Vlastní vývoj zdravotnických prostředků na bázi nanovláken probíhá ve výzkumném a vývojovém centru Technické univerzity v Liberci (TUL), resp. v rámci výzkumných projektů Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL, kde vyvinuli patentově chráněný speciální nanovlákenný substrát a koloidní gel s vysoce účinnými antibakteriálními, vlastnostmi, jež tvoří základní složku léčebných mastí, náplastí určených na sterilní krytí a efektivní hojení ran a dalších přípravků.

Společnost ING MEDICAL s těmito subjekty úzce spolupracuje a disponuje již prototypy inovativních zdravotnických prostředků na bázi nanovláken, které úspěšně prošly potřebnými testy umožňujícími jejich nasazení do sériové výroby. Tyto vysoce inovativní technologie zpracování nanovlákenné struktury, dle českého patentu Technické univerzity v Liberci, tak představují významný přínos pro celou škálu nových medicinálních aplikací.

Z historie společnosti

Společnost vznikla k 10. 12. 2004, kdy se především orientovala na obchodní činnost, později i na vývoj v technické resp. technologické oblasti.

Od roku 2009 byly podnikatelské aktivity rozšířeny do oblasti inženýringu investiční výstavby (v r. 2012 certifikace ISO 9001), se zaměřením zejména do oblasti zdravotnických provozů a zařízení.

Od roku 2010 se společnost orientuje převážně na oblast poskytování komplexních služeb v oblasti zajištění předvýrobní přípravy inovativních technických řešení, opět se zaměřením převážně do oblasti zdravotnictví, s cílem zahájit vlastní novou výrobu v této oblasti.

V roce 2012 se společnost podílela na vzniku klastru MEDEC (Medical Devices Czech z.s.p.o.), tj. odvětvového podnikatelského sdružení pro obor vývoje, výroby, dodávek technologií pro výrobu a distribuce zdravotnických prostředků i dalších produktů a poskytování služeb pro zdravotnictví.

Za dobu své činnosti a existence se ING MEDICAL s.r.o. významnou měrou podílela na vývoji zdravotnických prostředků s využitím nanovlákenné vrstvy. V této oblasti dosáhla významných výsledků a získala si tím značnou reputaci u odborníků (resp. ústavů), které se nanomateriály a jejich využitím v praxi dlouhodobě zabývají. 

Ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec (TUL) - Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL se podílela na návrzích a výrobě prototypů technicky a technologicky náročných výrobků s nanovlákennou vrstvou.  Zavedení těchto inovativních výrobků do sériové výroby a jejich uvedení na trh patří mezi aktuální cíle a priority ING MEDICAL s.r.o.